BoelBewust
Shares

5 inzichten over traumaheling

Shares

​Afgelopen dagen was ik op het congres van Bessel van der Kolk, de auteur van het boek Traumasporen (The body keeps the score) en de workshopdag behorende bij het nog te volgen werkboek van Licia Sky. Als je ​het boek nog niet hebt, dan is het een absolute aanrader om te gaan lezen. 

​In deze dagen heb ik veel geleerd over hoe trauma werkt in het brein en wat er nodig is om weer te herstellen. Hieronder beschrijf ik de paar belangrijkste ​pijlers die ik uit deze kennis en ervaring heb meegenomen:

1. Trauma slaat op in het niet-talige deel van het brein, waardoor praten over het trauma weinig zin heeft.

​Men denkt vaak dat praten over je ervaring helpt. Echter is er uit onderzoek gebleken dat wanneer er door therapie erover wordt geleerd te praten er eindelijk wel woorden gegeven kunnen worden aan het trauma, maar de gevoelens nog steeds even sterk aanwezig zijn.

Sterker nog; onderzoek laat ook zien dat wanneer je gaat praten over jezelf, het gebied in je hersenen uitschakelt ​dat gaat over emoties. Die twee ​gaan dus gewoonweg niet zo goed samen. Dat brengt me dus bij punt 2.

​2. Dat maakt dat de weg van herstel die via het lijf is.

Via het lijf kun je weer leren om te voelen, om contact te maken met je emoties en weer je lichaam te bewonen. Wanneer je immers je lichaam weer kunt voelen, kun je ook de veiligheid weer voelen en regie nemen over die gevoelens.

Als je aangeeft dat je niets voelt, of niet in staat bent om emoties te voelen zijn er een legio aan mogelijkheden om deze verbinding weer te herstellen. Mijn eigen visie daarop is dat honden hier een hele mooie ingang in kunnen hebben. De hond kun je letterlijk voelen, zien en waarnemen en wanneer dat bewust als ingang gebruikt wordt binnen traumacoaching kan dat een prachtig effect geven.  

3. Het herstel vindt plaats in het NU.

Trauma zit zodanig opgeslagen in het brein dat het centrum voor tijd en planning een shutdown geeft, wat maakt dat de ervaring als een soort  tijdloosheid wordt beleefd. Dit geeft het gevoel van onmacht en het gevoel dat het nooit over zal gaat.

​In het NU is het veilig. Het NU geeft hoop, op een toekomst en geeft een verleden. Wanneer de verbinding met het NU weer herstelt kan worden, door onder andere veel lichaamsgericht werken. Door ervaringen op te doen die corresponderen met het veilige NU waar geen trauma is, leer je terug te komen bij jouw eigen veiligheid en zul je weer regie voelen over jezelf. ​

4. Trauma's laten zich niet meten in grootte

Zelf ervaar ik het zo duidelijk dat trauma zich niet laat meten in grootsheid. Zo is een verkrachting of roofoverval niet perse groter dan een trauma opgedaan in de jonge jaren, waar bijna geen woorden en bewustzijn bij zijn. Alle soorten trauma zijn zoals ze zijn; ze versnipperen delen van het brein, waardoor er een onveiligheid voelbaar is.

Iedereen kent in meer of mindere mate trauma. Door alle signalen van je lijf serieus te nemen, ook al is er in je bewustzijn niet perse een trauma aanwezig, geef je jouw eigen systeem de ruimte de ervaring die je ooit hebt gehad en opgeslagen ligt in je lijf te herstellen. 

Daar zijn geen woorden voor nodig, daar is alleen een nieuwe en helende ervaring in helpend.

5. Er is niet één weg.

Iedereen beleeft trauma anders, slaat het anders op, en herstel er op een andere manier van. EMDR, Yoga, Bodywork, Coachen met dieren, Theater en alle lichaamsverbindende behandelingen zijn helend.

Als professional ben jij ervoor om samen op onderzoek uit te gaan. Zonder oordeel of interpretatie van wat iemand waarneemt of ervaart, het is zijn of haar weg, en jij als professional ​bent ervoor om te helpen met de emotieregulatie. Nieuwsgierigheid te creeeren naar de ervaringen in het lichaam, de sensaties die er zijn, ervaringen die iemand heeft.  

Samen onder​weg naar herstel?  

En laat dat nu net een van mijn grootste kwaliteiten zijn; die nieuwsgierigheid inzetten om samen op ontdekkingsreis te gaan en een veilige haven bieden voor jou als mens. 🙂

Mocht je hier meer over willen weten, voor jezelf of voor jou als professie; neem dan contact met mij op!  

>