BoelBewust
Shares

Coach ervaring: controle en contact

Focus CoachingHet is soms lastig voor te stellen hoe het coachen met honden als co-coach werkt. Ik wil jullie daarom graag meenemen in het verhaal van Floor en hoe de coaching met co-coach Mosha haar heeft geholpen de focus en het vertrouwen in haar bedrijf terug te krijgen.  

Floor en Mosha

Tijdens de coaching van een zelfstandige ondernemer, ik noem haar hier Floor, vroeg ik of zij haar bedrijf neer wilde te zetten met het materiaal dat op het veld stond. Floor zette een sprongetje neer, daarachter wat paaltjes, 2 blauwe, 1 oranje en weer 2 blauwe, erop volgend een tunnel en als laatste een hoepel om door heen te springen.
Toen ze aangaf klaar te zijn met het opzetten van de materialen vroeg ik haar hoe ze ‘haar bedrijf’ vond staan. Zo vanaf een afstandje er naar kijkend kwam Floor tot de conclusie dat alles best wankel stond. Beseffende dat dit niet was wat zij wilde (zeker niet gezien haar bedrijf) heeft Floor de paaltjes steviger in de grond gezet en met een tevreden gezicht kwam zij terug. Op dit punt werken de materialen en het neerzetten van de materialen direct als metafoor voor de situatie die een deelnemer inbrengt, in dit geval haar bedrijf.

De volgende uitdaging

Nu kwam ze, zoals Floor zelf zei, bij de volgende uitdaging: samen met de hond, Mosha, het parcourtje lopen. Aangelijnd liepen ze naar het parcours. Direct over het sprongetje, Floor leidde Mosha om de eerste twee paaltjes, bij de derde snuffelde Mosha even weg, waarop Floor op een gegeven moment weer de aandacht trok en Mosha daarna door de tunnel stoof en door de hoepel sprong.
Opgelucht dat het gelukt was kwam Floor weer terug bij mij staan. We namen samen het parcourtje door met de vraag: wat gebeurde er op welk moment. En zo al pratend over het parcours/ haar bedrijf vertelde Floor dat ze het zo lastig kan vinden om focus te houden en te richten op hetgeen haar energie geeft. Ze voelt zich soms zo overladen door de zakelijke dingen. Ik vroeg Floor om in het parcours aan te geven op welke plek zij voelt dat zij nu staat binnen het proces van haar bedrijf. Floor liep naar het oranje paaltje toe. Op de vraag wat er daar gebeurde toen ze met Mosha liep zag Floor de letterlijke spiegel.. Mosha snuffelde op die plek weg, had moeite om zich te focussen op de rest van het parcours. Het was de plek geweest waar ze aangaf het gevoel had even de controle te verliezen.

Focus op contact

Door te bespreken wat haar geholpen heeft om de focus weer terug te pakken en het parcours af te maken, realiseerde Floor zich dat haar focus op het contact ligt. Dat het contact dat ze even niet meer voelde ze bewust had hersteld met Mosha om zo verder door het parcours te lopen. Ze besefte dat haar gedachtes haar in de weg kunnen zitten (ik moet het wel goed doen) en heeft ervaren dat toen ze die gedachtes opmerkte en kon loslaten, het contact tussen haar en Mosha weer was hersteld.

Controle en/of contact

De volgende uitdaging was om hetzelfde parcours nog een keer te lopen, fotomaar dit keer zonder lijn.
Met dat Floor en Mosha naar het startpunt liepen, rende Mosha met een hoog vrolijk en uitdagend staartje weg, een stukje het veldje op. Ze pakte een speeltje en rende daarmee langs Floor naar de andere kant, op een speelse uitdagende manier.
Floor benoemde dat de moed haar hierdoor in de schoenen zakte. Ze had het idee dat ze faalde omdat ze het parcours niet kon lopen, de controle verloor en het contact weg was. Ik vroeg Floor wat zij voelde in dat contact nu ze naar Mosha keek? Floor ervaarde dat Mosha nog wel degelijk in contact was, maar op haar eigen manier. Ze wilde spelen. Ze bood letterlijk spel aan. Op de vraag of Floor iets kon bedenken dat zou helpen om de controle voor haar gevoel weer terug te krijgen gaf ze aan dat ze het spel juist wilde inzetten en ze speelden even samen.

Het voelde voor Floor als een drempel om nog een keer het parcours te lopen, met daarbij de angst om Mosha weer kwijt te raken. Terwijl Floor dit benoemde ging Mosha voor Floor zitten en keek haar aan. Er ontstond een grote glimlach op het gezicht van Floor en zei: ‘Ach wat, boeiend als dat gebeurd, we gaan er voor!’.
En zo pakte Floor het speeltje, speelde even, alsvorens ze weer naar het parcours liepen. Wat ik daarna zag was een vrolijk duo, samen in contact, met veel plezier aan het werk. Focus, contact en duidelijkheid tussen deze twee wezens.

Het spel was terug

Aan het einde benoemde Floor dat ze door de coaching letterlijk heeft ervaren dat wanneer zij zich teveel focused op het houden van controle op de zakelijke kant en het ‘goed willen doen’ ze het contact verliest met haar speelsheid. En dit spel, het plezier en het contact zijn juist de kern voor haar bedrijf. Door te ervaren dat wanneer ze spel juist toelaat en er vertrouwen in heeft, de focus weer wordt gericht op het bedrijf, de energie stroomt en ze er met veel plezier mee bezig is. Ook gaf ze aan dat wanneer ze meer voelt, oprecht contact maakt in plaats van te denken, ze veel meer kan bereiken en zich er veel beter bij voelt. En zo hielp Mosha letterlijk weer het spel en vertrouwen terug te brengen in het leven en het bedrijf van deze prachtige ondernemer!

 

Nieuwsgierig?

Ben je na dit verhaal nieuwsgierig geworden wat coaching met honden bij Boel Bewust jou zou kunnen bieden? Dan is ‘Beleef Boel Bewust’ wat voor jou! Een eenmalige coachsessie, met een boel inzicht en bewustwording.

 

  • wenzelien lammers schreef:

    Lieve Jelien, mijn broertje , jouw oom, maakte me attent op je mailinglijst. Ik heb net even gespiekt wat je de laatste keren hebt gepost . Bijzonder en heel mooi , Ik wil heel graag voortaan ook de mailing lijst van je ontvangen. Ik besef nog maar weer eens wat een hele bijzondere jongste dochter we hebben.

  • >