BoelBewust
Shares

De hond is een gids, geen gereedschap

Shares

In mijn opleiding Sociale Pedagogische Hulpverlening heb ik veel geleerd over het inzetten van creatieve middelen. De inzet die je kiest hangt af van de begeleidingssituatie. Zo kun je drama inzetten, of beeldende middelen (tekenen, verven, hout bewerken etc). Het middel kan gebruikt worden als metafoor voor alledaagse situaties waarmee iemand worstelt. Zo sprak ik laatst een creatief therapeut die vertelde dat klei meer weerstand geeft dan verf , waardoor een persoon daar anders op kan reageren. Dit geeft een mooie vertaalslag naar hoe die persoon in zijn persoonlijke situatie met weerstand omgaat. Raakt hij gefrustreerd? En hoe uit zich dat? Op deze manier biedt het inzetten van het creatieve middel tijdens de coaching een verhelderend inzicht, het laat letterlijk zien wat er gebeurt en geeft daarmee een concrete ingang tot gesprek.

Hond is méér dan een middel

een hond is zoveel meer dan een 'middel'

een hond is zoveel meer dan een ‘middel’

De afgelopen tijd is het coachen met een hond in populariteit toegenomen. Honden worden steeds vaker ingezet binnen coaching. Door het vertonen van bepaald gedrag kan een hond gevoelens of een reactie oproepen bij de deelnemer. Wat wordt ervaren als de hond niet meeloopt, de opdracht niet (goed) uitvoert? Machteloosheid, frustratie, onzekerheid? Ook dit geeft een mooi metafoor voor het dagelijks leven.

Maar in mijn ogen is er een belangrijk verschil. Ik vind dat je een hond niet mág zien als een middel, als coach materiaal of coachtool. Door een hond tijdens de coaching als middel te beschouwen ga je in mijn ogen volledig voorbij aan het welbevinden van de hond. Namelijk, de hond ervaart zelf tijdens een coaching ook van alles. Honden hebben een eigen persoonlijkheid, eigen behoeften, mogelijkheden en onmogelijkheden.  Met andere woorden; een hond is zoveel méér dan een middel!

 

Bliss laat het zien

Een praktijkvoorbeeld uit mijn coachingservaring met honden. Tijdens het coachen mocht Bliss, een bordercollie, regelmatig met mij mee werken. Bliss is een bezig bijtje die een paar passen vooruit denkt. De eerste paar coachingsessies draaide ze prima mee, maar na verloop van tijd merkte ik dat ze steeds sneller gestressd raakte, bijvoorbeeld wanneer iemand haar geen duidelijke instructie gaf.

Op zich een bruikbare spiegeling om de deelnemer voor te houden; doordat jij als persoon niet duidelijk bent, ontstaat er onrust en verwarring bij de ander (in dit geval Bliss). Dat zou een mooie uitkomst zijn van de inzet van Bliss als ‘middel’ bij de coaching.

Maar Bliss is geen middel! Bliss is een lieve, zachte, hardwerkende, wat onzekere hond. En ik zag dat ze stress ervaarde tijdens de coaching omdat ze niet snapte waarom mensen onduidelijk waren. Steeds vaker checkte Bliss bij mij of het wel goed was wat ze deed. Dat was geen leuke ervaring voor haar.

Ik vind het belangrijk dat ik hondentaal goed kan lezen en interpreteren, zodat de honden echt gezien worden. En wanneer ik dat wat ik zie en ervaar ook respecteer, kan ik mijn honden op een goede manier inzetten tijdens de coaching. Omdat ik respect heb voor deze behoeftes van mijn honden hoeft Bliss niet meer aan de slag als co-coach.

De hond als co-coach

Bliss vond het werk als co-coach te moeilijk

Bliss vond het werk als co-coach te moeilijk

Bliss heeft mij laten inzien dat het werken met honden binnen de coaching een enorm beroep doet op de persoonlijkheid van de hond. De hond moet het leuk vinden om te werken, maar ook tegen onduidelijkheid kunnen en de eventuele tegenstrijdige signalen van deelnemers kunnen verwerken. De hond moet met plezier met verschillende mensen kunnen omgaan en steeds zonder problemen afstemmen op de wisselende persoon tegenover zich.

Ik vind het belangrijk dat de hond binnen coaching in zijn totaliteit wordt gezien. Er komt veel informatie terug van de hond richting deelnemer door de reactie en het gedrag. De hond geeft signalen af die je als coach goed moet begrijpen en interpreteren, zodat er een veilige en prettige werksfeer ontstaat voor mens én hond. En wanneer je dit ziet, wordt de hond een volwaardige co-coach. Als coach ervaar ik de inbreng en het eigen verhaal van mijn honden als een grote bijdrage aan mijn werk en dat geeft pas écht mooie inzichten!

 

Wil jij zelf leren hoe je het allerbeste uit jou en je hond haalt als coach team? Kijk dan eens naar de tweedaagse cursus Boel Team Inzicht”.

 

 

 

 

  • Ida Sluiskes schreef:

    Goed blog! Net zoals niet ieder mens geschikt is als coach, is ook niet iedere hond geschikt als co-coach. Daarnaast is de hond ook nog eens kwetsbaar, want volledig afhankelijk van (de kwaliteiten van) zijn coach. Bliss kan zijn vaardigheden als gids misschien wel weer op een andere manier inzetten… 😉 ?

    • BoelBeheer schreef:

      Bliss is inderdaad op een andere manier een gids! Ze is ontzettend goed in schapendrijven en geniet zichtbaar met haar begeleider daar van. Daar straalt de kracht en samenwerking vanaf. Genieten om dat te zien 🙂 (p.s. Bliss woont niet bij mij, ze woont samen met Sep bij een vriendin).

  • >