BoelBewust
Shares

Een gouden moment: terug in haar eigen kracht

Shares

Eigenlijk had ze veel eerder moeten komen zei ze. Ze kon thuis niet de rust vinden die ze hier vond. Het lukte niet om dicht bij zichzelf te blijven in de alledaagse (chaotische) werkelijkheid. Ze vond het fijn dat ze er weer was.

Aanwezig

En dat vonden de honden ook! Mosha sprong naast haar op de bank en ging haar kusjes geven. Maar het waren overdreven kusjes. Het riep vragen bij haar op zoals: ‘Waarom doet ze dit?’ ‘Wat gebeurt er?’ Ik gaf aan dat ze kon proberen om Mosha met alle aandacht die ze had aan te raken. Bewust van het contact en kijken of ze kon ontdekken wat het was. Een paar tellen later lag Mosha relaxt tegen haar aan.

haastRelaxt

Ook zijzelf begon te gapen. Ook zij was weer gezakt in haar energie. Mosha strekte zich volledig languit naast haar, met haar ogen dicht. De boodschap die ze had ervaren van Mosha was, ‘Zak maar’, ‘Kom maar tot rust’, ‘Het is goed’. Maar hoe kon ze dit, zo ontspannen raken, zo dicht bij zichzelf komen, thuis ook voor elkaar krijgen?

Houvast

Ze kreeg als opdracht om in alle rust de verbinding te voelen tussen Mosha en haar. Wat riep dit op? Wat maakte dat zij met Mosha zo tot rust kwam? Hoe kreeg Mosha het voor elkaar om haar te laten ontspannen? Na een moment kwam het antwoord: “Mosha geeft me ‘houvast’. Bij haar weet ik dat het goed is.”

Eigen beeld

Even later kroop Mosha een stukje van haar af, zodat ze niet meer tegen elkaar aan kwamen. Ik gaf aan dat ze rustig kon blijven zitten en voelen hoe ze alsnog contact had met haar ‘houvast’. Dit kon ze voelen en gaf haar bevestiging dat het contact er ook op afstand kon zijn. De opdracht daarna was om het beeld van de fysieke aanwezigheid Mosha los te laten en te kijken wat er op die plek nog meer was. Mosha vertegenwoordigt namelijk een bepaald gevoel bij haar. Dat gevoel staat los van haar als wezen, maar is iets van de deelnemer zelf. De vraag was dus om te ontdekken welke kleuren, gevoel, energie daar op die plek van ‘houvast’ voor haar aanwezig waren.

Van jezelf

Op het moment dat het beeld en het gevoel voor haar helder waren mocht ze in haar eigen handschrift haar naam in dat beeld visualiseren. Zo zou het beeld  van ‘houvast’ echt van haarzelf worden. Na een paar minuutjes stond Mosha van de bank op, schudde zich uit en ging op de grond liggen.

volleKrachtvooruitEigen naam

Toen ze uit de aandachtsoefening er weer bij was vroeg ik haar wat er gebeurde op het moment dat Mosha op stond. Ze gaf aan dit het moment was geweest waarop ze haar eigen naam in het beeld had gezet…

Eigen kracht

Kippenvel kreeg ik er van. Een mooiere bevestiging dan dat de eigen kracht ‘terug geëigend’ wordt is er niet! Je eigen kracht, dat van jouzelf, niet neergelegd bij een ander. Niet toegeschoven op een ander wezen, de situatie of omstandigheden. Die kracht is helemaal van jou. Altijd… en waar dan ook beschikbaar!

P.s.

Deze ervaring is met toestemming van de deelnemer opgeschreven. Ze geeft aan in stormachtige periodes terug te kunnen keren naar de rust en kracht die ze tijdens de coach sessie bij zich voelde. Na een diepe zucht kan ze vanuit deze rust en het vertrouwen weer verder 🙂

>