BoelBewust
Shares

Waarom ik bewust níet certificeer

Shares
certificering coach

Waarom ik niet met een certificering werk...
Een mooie vraag... en een bewuste keuze!​ Het kan enige weerstand of verwarring oproepen, dus laat ik het zo goed mogelijk proberen uit te leggen.. 

Zelf zou ik een certificering binnen mijn opleiding gewoonweg gek vinden. Dat zou namelijk betekenen dat ik zou bepalen of je goed genoeg bent..! En aangezien ik een opleiding geef waarin je leert dat je echt helemaal oké bent zoals je bent, zou dat haaks op mijn visie staan. En wie ben ik om over jou te oordelen..

Zo ook het aansluiten bij een beroepsvereniging: ik leg niet graag het oordeel over het werk in handen van een ander, die bepalen waar ik aan moet voldoen. Daarbij ken ik genoeg coaches door wie ik echt niet gecoached wil worden die 'een papiertje bezitten'. En ik ken er genoeg waar ik met liefde door begeleid zou willen worden die nergens aangesloten zijn.

​Mensen die naar mij toe komen, klanten die 'kloppen', hebben mij nog nooit gevraagd om een papiertje. Het voelt gewoon goed, je 'weet' het of het klopt of niet.

En voor mij is dat de basis voor een mooie samenwerking en vertrekpunt om als coach en coachee je traject in te stappen.

>