BoelBewust
Shares

Wat is coaching met honden als co-coach

Shares

Een begeleidingsvorm waarbij honden als interventie worden ingezet binnen de coach setting. De visie van Boel Bewust hierin is dat de hond eveneens géén verantwoordelijkheid op zich neemt. De hond dient als ‘herinneraar’ aan de onvoorwaardelijke liefde, de hechting, de kwaliteiten van de coachee zelf en spiegelt deze terug. De hond is een ingang om afgestoten traumadelen van een coachee weer te herintegreren mits deze op een bekwame wijze dit weet te interveniëren.

Dit is bij Boel Bewust een andere benadering dan binnen reguliere therapeutische settingen met therapiehonden, waarbij de hond een rol als trooster, helper of maatje te vervullen heeft.

>